Tak til
   
05/05 2023

Lukningen af papfabrikken i Grenaa koster 120 arbejdspladser!

Lukningen af SCA Packaging Djursland blev bragt i spil på et to-dages bestyrelsesmøde i den svenske SCA-koncern i Stockholm i sidste uge. Efter bestyrelsesmødet meldte den viceadm. direktør i koncernen, Lennart Persson, ud, at bestyrelsen havde besluttet, at fabrikken i Grenaa skal lukkes hurtigst muligt. Dermed er Grenaa med ét slag blevet 120 arbejdspladser fattigere.
Årsagen til lukningen af SCA Packaging Djursland (tidl. navne: Grenaa Papfabrik, Grenaa Papir og Danisco Paper) er overkapacitet på det europæiske marked kombineret med en lidt forældet maskinpark i Grenaa. SCA Packaging Djursland A/S producerer papir til bølgepapindustrien ved at genanvende brugt papir og pap.En ny stor kapacitet på markedet i blandt andet Tyskland - både hos SCA selv og hos andre - har imidlertid givet SCA Packaging Djursland problemer.
– De har meget store, moderne og meget effektive maskiner. Det gør det svært for os at konkurrere. Vi kan umuligt hamle op med de store maskiner, udtalte fabrikschef hos SCA Djursland, Ove Lund, til ErhvervsBladet den 24. august.
Samtidig er efterspørgslen stagneret, hvilket kun har gjort ondt værre. Virksomheden havde i 2004 et underskud på 9,1 mio. kroner før skat. I 2003 præsterede den et overskud før skat på 7,7 mio. kroner.
Lukningen af SCA Djursland er et led i en større effektiviseringsplan, som i SCA-koncernen som helhed vil koste 3600 arbejdspladser, og planen er at opnå besparelser for 1,3 mia. kroner.
– Vi er i en hård markedssituation med hård konkurrence. I nogle år har der været et prispres - både på emballage og papir. I begge segmenter er der en stor kapacitet, så der er ingen fremtid for de papirmøller, som ikke er konkurrencedygtige, udtalte Lennart Persson til Ritzau umiddelbart efter meddelelsen om, at SCA Djursland bliver lukket.
Koncernen vil nu optage forhandlinger med de ansatte omkring lukketidspunktet. Fra SCA’s side er ambitionen, at det skal ske hurtigst muligt
De ansatte på den anden SCA-fabrik i Grenaa - SCA Packaging Grenaa - berøres ikke af ændringerne i koncernen. Emballagefabrikken på Åstrupvej i Grenaa - det tidligere Danapak - har SCA-koncernen investeret over 200 mio. kroner i det seneste par år, og den er således ikke lukningstruet.

Gert Schou: Vi måikke opgive ævred
Borgmester i Grenaa Kommune, Gert Schou (S), er stærkt berørt af lukningen af papirvirksomheden SCA Packaging Djursland. Men borgmesteren vælger alligevel at fokusere på kommunens generelle positive udvikling.
– Vi vil gerne bakke de medarbejderne op så langt, som vores muligheder rækker. Jeg ved ikke, hvor meget de kan bruge det til lige nu, men vi vil gerne give alle ansatte på papfabrikken og deres familier al vores moralske støtte, siger borgmester Gert Schou om den uventede lukning af papfabrikken.
Borgmesteren vurderer dog, at der på trods af den dramatiske lukning er masser af positive tendenser i Grenaa, og den kommende Norddjurs Kommune. I det hele taget på Djursland.
– Vi skal aldrig give op. Vi skal vise figthervilje, og huske på, at der er masser at glæde sig over. Vi har stærke virksomheder indenfor mange brancher, som til stadighed tilpasser sig fremtidens vilkår. Vi får et nyt skattecenter med 150 medarbejdere, institutionen Grenen åbner en ny afdeling med 100 nye arbejdspladser, og Helnan Hotels har investeret i Hotel Kysten. Her sker en masse. Men grundlæggende handler det om overlevelse for alle typer af virksomheder, og vi skal være indstillet på, at den eneste vej frem er med fælles kraft og hårdt slid, siger Gert Schou.
Lukningen af SCA Djursland følger i kølvandet på lignende lukninger af Grenaa Dampvæveri og Grenaa Mejeri. Og den kraftige neddrosling af sygehuset i Grenaa ikke mindst.

Kilde: grenå bladet

charlotte


 

Tak til
 

Kort Nyt

Indsend dine egne nyheder og læserbreve til:
nyheder@djurslands.net

Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Skriv til redaktion@djurslands.net hvis du vil give en hånd med.

Nyhedsstrøm

RSS nyhedsstrøm
Hent nyhederne fra din egen nyhedslæser eller vis dem på din hjemme­side.

Net Nyt
Problemer med din opkobling? - Check Netstatus her

Download programmer for sikring af din PC - her

Brug for antispam til din mailserver - antispam