Tak til
 


  
11/02 2018

Fastelavnsfest i Anholt Forsamlingshus søndag d. 11/2 fra kl. 14

Kom til den årlige fastelavnsfest på Anholt for børn og voksne, med kage og kaffebord i Anholt Forsamlingshus. Børnene slår manden og katten af tønden. - På Anholt er der en lang tradition for at fejre fastelavn på en ganske særlig måde. Det er vinterens store fest, hvor unge og gamle, store og små får mulighed for at mødes til fest med masser af kage og kaffe, sang og leg i forsamlingshuset. Festen er et sammenskudsgilde, det vil sige, at man bidrager efter evne til festens afholdelse, enten i form af bagværk eller penge. - Der er fri entré.


Sådan var der dækket op til Fastelavnsfest i 2015.
Fastelavnsfesten på Anholt kræver en del planlægning og organisering. Dem, der stod for arrangementet, var fra gammel tid konfirmandholdet (= 7. klasse), børn og forældre, samt årgangen under. De sidste for at de kan se, hvordan det skal gribes an, når de året efter skal stå for det. Fastelavnsholdets oldermand er moderen til det ældste barn blandt konfirmanderne.

I dag, hvor der ikke er nær så mange børn på øen som tidligere, er man dog gået over til, at det er alle børnene fra øens ældste klasse, evt. med inddragelse af børn fra mellemklassen (dvs. 4.-9. klasse), der udgør fastelavnsholdet, idet der skal være mindst fem familier repræsenterede.
Årets fastelavnshold er disse børn og deres forældre. Alle forventes at deltage. Fastelavnsholdets oldermand er moderen til det ældste barn på holdet. Dog kan man aftale, at rollen året efter går til næstældste barns mor, hvis det ellers ville være blevet den samme to år i træk. Nogle år finder mødrene til to af øens ældste børn sammen og deles om oldermandsrollen (dette kan anbefales!)

INDSAMLING:
En måneds tid før fastelavn indkalder oldermanden børnene fra fastelavnsholdet for at samle ind til fastelavn. - Forinden har oldermanden sat opslag op herom, så folk er forberedte på, at få besøg af børnene.
NB: Indkaldelse og opslag: en uges tid forinden! - Dvs. Oldermand (evt. to) skal lægge tidsplan 1½-2 måneder før fastelavn!
Børnene mødes hos Oldermanden en søndag kl. 13, hvor de bliver og instrueret af Oldermanden: delt i grupper og får adresselister at gå efter. De skal gå rundt til samtlige husstande og spørge, om folk vil bidrage til fastelavnsfesten. I bekræftende fald hvordan: bage kage eller boller, eller give penge.
Pengene gives med det samme i en pose el. lign., børnene har med, og børnene sætter blot et kryds på listen, at der er givet penge. Doneres der kage eller boller, skrives det på listen. Bagværk skal leveres i forsamlingshuset senest kl. 13 fastelavnssøndag. Hos de, der ikke er hjemme, lægges en seddel i postkassen (eller de besøges igen inden fastelavn).
Endvidere bliver der hængt et opslag / og en lille tønde sættes op i Brugsen med opfordring til at bidrage til festen, så alle har set det.
Eftermiddagen afsluttes hos oldermanden, som serverer boller og kakao for børnene.
Det er vigtigt for gennemførelsen af fastelavnstraditionerne, at alle de børn fra de indkaldte årgange, som er på øen pågældende søndag, deltager i indsamlingen.
Anholts fastelavnsris laves traditionelt af mødrene. De er fremstillet af en v-formet gren, hvorpå der påklistret silkepapir i mange farver, ... klippet og påsat på en helt bestemt måde, så hele grenen til sidst er dækket af "flæser".

FASTELAVNSFESTEN:
Fastelavnssøndag kl. 14 begynder festen. Børnene møder udklædte op. Festen starter med at børnene (fra den lille sal) kommer ind i stores sal under stor musisk udfoldelse og med taktfast applaus fra de beundrende tilskuere. Når dragterne er behørigt præsenteret og de fleste udklædninger er gættet kan denne march høre op.
Så slås manden af tønden udendørs (af skolebørnene) og katten af tønden indendørs (af førskolebørnene (0. må dog selv vælge, om de vil være inde eller ude)). De stores tønde er tom. I de smås tønde er der appelsiner (el. mandariner, hvis er friske at få) samt rosiner og noget pynt, f.eks. farvede fjer.
Når konger og dronninger er kåret og har fået deres gaver, serveres kaffe og kage. Der trækkes lod om en præmie blandt alle, der har doneret. Dog kan præmien kun gå til en person/husstand, der er tilstede ved festen.
Når børnene er færdige med at spise, og inden de voksne bryder op fra kaffebordet, er det tid til sanglege i den lille sal. Børn og min. 3-4 voksne fra fastelavnsholdet deltager i sanglegene (+ andre voksne, der har lyst).
Til de pensionister, der ikke selv kan deltage i festen, skal børnene bringe kaffe og kage (fastelavnsholdet er de ansvarlige, men yngre børn må også gerne følge med rundt, hvis de har lyst).

FASTELAVNSMANDAG:
Fastelavnsmandag går børnene rundt i hold og riser op om morgenen/formiddagen, hertil benyttes fastelavnsris, som også er helt specielle for Anholt.
Børnene er traditionelt ikke udklædte, når de riser op.
I princippet er det en skoledag, men traditionen tro "pjækker" eleverne (i hvert fald dem fra yngste og mellemklassen). Skolen ved det godt og forventer ikke børnene denne dag. J Søn. d. 11. februar 2018 , kl. 14.

Det er hér fastelavnsfesten foregår søndag:
Anholt Forsamlingshus
Ørkenvej 2
8592 Anholt
Tlf: 87594040
www.anholtforsamlingshus.dk

Kilde: Anholt Forsamlingshus.

Bjarke.


 

Tak til
 

Kort Nyt

Indsend dine egne nyheder og læserbreve til:
nyheder@djurslands.net

Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Skriv til redaktion@djurslands.net hvis du vil give en hånd med.

Nyhedsstrøm

RSS nyhedsstrøm
Hent nyhederne fra din egen nyhedslæser eller vis dem på din hjemme­side.

Net Nyt
Problemer med din opkobling? - Check Netstatus her

Download programmer for sikring af din PC - her

Brug for antispam til din mailserver - antispam