Tak til
 


  
07/11 2017

Livestream foredrag fra Aarhus Universitet: Vore Sære Sanser, kan ses på Ørsted bibliotek + på gymnasierne i Grenaa og Rønde tirsdag d. 7/11 kl. 19-21

Vores opfattede virkelighed er bestemt af den hukommelse og de sanser vi er udstyret med. Hør om hvor lille en del af vores omverden vi reelt opfatter og om de sære sanser der tillader nogle dyr en virkeligheds-opfattelse der er meget langt fra vores egen. - Foredrag ved professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen, Institut for Bioscience - Zoofysiologi, Aarhus Universitet. - Fri entré.


Vore sanser danner den illusion vi kalder virkeligheden.
Vi lever i en illusion; en illusion skabt af at vi sammenholder input fra vores sanser med medfødte og tillærte genkendelsesmønstre lagret i vores hjerner. Det betyder at den opfattede virkelighed fuldstændigt er defineret af de sanser et dyr er udstyret med og dets hukommelse og at dyr og mennesker med forskellige sanser derfor har meget forskellige verdensopfattelser: vores virkelighed er hvad vi sanser.

Dette foredrag vil kaste lys over hvor lille en del af vores omverden vi reelt opfatter ved hjælp af et stærkt begrænset sanseapparat, og hvor travlt vores hjerne har med at presse sanseindtryk ind i mønstre den kender.
Du vil også høre om de sære sanser; de sanser der tillader nogle dyr en virkelighedsopfattelse der er meget langt fra vores egen: slangers varmesyn, fugles magnetsans, flagermus´ biosonar og hajers evne til at føle elektromagnetiske felter. Til sidst i foredraget vender vi blikket tilbage mod os selv: har vi sjette sanser ?

Foredraget streames live fra Aarhus Universitet og er led i serien "Offentlige foredrag i Naturvidenskab" som udbydes i samarbejde med Carlsbergfondet og værter i en række byer.

Det er hér livestream-foredraget kan ses på Djursland:
1)
Grenaa gymnasium
N. P. Josiassensvej 21
8500 Grenaa
Tlf: 87584050
Fax: 87584060
www.grenaa-gym.dk

2)
Rønde Gymnasium
Kr. Herskindsvej 6
8410 Rønde
Tlf: 86371977
www.roende-gym.dk

3)
Ørsted Bibliotek
Rougsøvej 73 B
8950 Ørsted
Tlf: 86488548
www.norddjursbib.dk

Kilde: Aarhus Universitet.

Bjarke.


 

Tak til
 

Kort Nyt

Indsend dine egne nyheder og læserbreve til:
nyheder@djurslands.net

Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Skriv til redaktion@djurslands.net hvis du vil give en hånd med.

Nyhedsstrøm

RSS nyhedsstrøm
Hent nyhederne fra din egen nyhedslæser eller vis dem på din hjemme­side.

Net Nyt
Problemer med din opkobling? - Check Netstatus her

Download programmer for sikring af din PC - her

Brug for antispam til din mailserver - antispam