Djurslandsportalen.dk

Tak til
 


  
07/10 2017

Sidstehjælpskursus på Hospice Djursland lørdag d. 7/10 kl. 12.30-16.30

På Helle Dalby Kristensen's Sidstehjælpskursus kan du øge din viden og forstå den svære situation om døden og det at være døende. - Formålet med "Sidstehjælp" er at bibringe almindelige mennesker en øget viden om døden og det at være døende, ud fra en forhåbning om derved at gøre den enkelte - en lille smule - bedre i stand til at stå i denne svære situation i deres liv. For eksempel at vide "at man ikke dør, fordi man holder op med at spise, - men at man holder op med at spise og drikke, fordi man er døende". - Entré: 275 kr.


Helle Dalby Kristensen.
Kurset "Sidstehjælp" er udviklet af Foreningen for Palliativ Indsats som et koncept a la "Førstehjælp".
Formålet er at klæde danskerne på til bedre "at kunne være i" og håndtere det at støtte og drage omsorg for døende. Flere undersøgelser viser nemlig, at vi danskere helst ikke vil tænke på alvorlig sygdom og død - og i hvert fald slet ikke beskæftige os med det, når det ikke er aktuelt for en af vores nærmeste.

Dette betyder, at mange oplever, at de i høj grad er erfaringsløse i forhold til at forvalte nogle af de problematikker, der opstår i forbindelse med den sidste levetid og døden.

Kurset indeholder forskellige aspekter omkring det at være døende, selve dødsprocessen og om det at være pårørende.

Man vil komme ind på spørgsmål om fysiske/ kropslige forhold, psykologiske processer, sociale og juridiske problemstillinger, eksistentielle og åndelige temaer samt sorg/ sorgprocessen.

Mette Gammelgaard holdt foredrag om livet på Hospice, onsdag d. 4. oktober kl. 19-21 på Hospice Djursland.

Arrangør:
FOF Djursland
Kulturhuset Pavillonen
Kærvej 11
8500 Grenaa
Tlf: 86325588
www.fof-djursland.dk

Det er hér dét sker:
Hospice Djursland
Strandbakken 1
8410 Rønde
Tlf: 87773300
www.hospicedjursland.dk

Kilde: FOF Djursland.

Bjarke.


 

Tak til
 

Kort Nyt

Indsend dine egne nyheder og læserbreve til:
nyheder@djurslands.net

Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Skriv til redaktion@djurslands.net hvis du vil give en hånd med.

Nyhedsstrøm

RSS nyhedsstrøm
Hent nyhederne fra din egen nyhedslæser eller vis dem på din hjemme­side.

Net Nyt
Problemer med din opkobling? - Check Netstatus her

Download programmer for sikring af din PC - her

Brug for antispam til din mailserver - antispam