Tak til
 


  
22/05 2012

Udligningsreform med social profil

Socialdemokraternes politisk ordfører i Norddjurs kommunalbestyrelse Else Søjmark, glæder sig over den øgede udligning, men vil gerne have mere, til gavn for de socialt udsatte i Nørre Djurs.


Else Søjmark.
"Så kom udligningsreformen i hus. Det var tiltrængt med en mere fair og retfærdig udligning! Den nye udligning tager i langt højere grad højde for de udgifter som kommunerne har af sociale årsager.

For os i Norddjurs betyder det 19. mio kr. Og dermed luft til en presset økonomi. Men det løser ikke vore økonomiske problemer. Reformen er et bidrag på vejen - ikke mindst for vore svage borgere som vi skal sikre en ordentlig service.

Udligningsreformen har en klar social profil. Udover den eksisterende særtilskudspulje som fastholdes, er der oprettet en ny pulje til sociale indsatser til kommuner, som har mange borgere uden bolig, med psykisk sygdom, problemer med misbrug, lav indkomst, højarbejdsløshed, mange førtidspensionister med mere.

Og desuden en pulje til fordeling mellem kommuner der har øer. Forhåbentlig til gode for Anholt.

Det er rigtig godt, at vi nu får en mere retfærdig fordeling af midlerne, men gerne mer´ af samme slags, hvis det skal dække det reelle udgiftspres og de faktiske opgaver vi skal løse i Norddjurs!

Så der bør arbejdes videre for større tilskud bl.a. når kommuneaftalen mellem KL og regeringen skal indgås inden sommerferien.

Men reformen er et godt skridt på vejen."

Kilde: Else Søjmark, Socialdemokraternes politisk ordf. i Norddjurs, i Lokalavisen Grenaa, søndag d. 20/5.

/Bjarke.


 

Tak til
 

Kort Nyt

Indsend dine egne nyheder og læserbreve til:
nyheder@djurslands.net

Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Skriv til redaktion@djurslands.net hvis du vil give en hånd med.

Nyhedsstrøm

RSS nyhedsstrøm
Hent nyhederne fra din egen nyhedslæser eller vis dem på din hjemme­side.

Net Nyt
Problemer med din opkobling? - Check Netstatus her

Download programmer for sikring af din PC - her

Brug for antispam til din mailserver - antispam